αγώνας δρόμου στα «χνάρια» της Ιστορίας και της αρχαίας Εγνατίας Οδού


ΕΑΣ-ΑΜΘ

Για να εκτυπωθεί σωστά το πιστοποιητικό σας, επιλέξτε οριζόντιο προσανατολισμό στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή σας.

In order to print your certificate correctly, select the horizontal orientation in your printer settings.

Σελίδα 10 από 18 Αποτελέσματα 91 - 100 από 172

 Αποτελέσματα

Ονοματεπώνυμο/Name: ΜΑΡΤΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Αριθμός/Bib: 1106

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 2

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:51:37

Ονοματεπώνυμο/Name: ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Αριθμός/Bib: 1291

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 13

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 2:31:47

Ονοματεπώνυμο/Name: ΜΑΤΑΤΗΣ ΘΩΜΑΣ

Αριθμός/Bib: 1297

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 145

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 2:35:57

Ονοματεπώνυμο/Name: ΜΕΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αριθμός/Bib: 1109

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 45

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:49:25

Ονοματεπώνυμο/Name: ΜΕΡΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Αριθμός/Bib: 1110

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 147

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 2:37:41

Ονοματεπώνυμο/Name: ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αριθμός/Bib: 1114

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 117

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 2:18:18

Ονοματεπώνυμο/Name: ΜΟΜΚΟ ΕΜΡΑΧ

Αριθμός/Bib: 1115

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 100

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 2:10:41

Ονοματεπώνυμο/Name: ΜΟΥΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Αριθμός/Bib: 1116

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 135

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 2:25:52

Ονοματεπώνυμο/Name: ΜΟΥΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Αριθμός/Bib: 1117

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 121

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 2:19:26

Ονοματεπώνυμο/Name: ΜΟΥΜΙΝ ΕΡΝΤΙΝ

Αριθμός/Bib: 1118

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 115

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 2:17:03

Σελίδα 10 από 18 Αποτελέσματα 91 - 100 από 172