Οριστικά αποτελέσματα Λαϊκού Αγώνα - Δυναμικού Βαδίσματος

Συντάχθηκε στις .

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα του του Λαϊκού αγώνα – Δυναμικού Βαδίσματος VIA EGNATIA RUN 2018.

Μπορείτε να δείτε την κατάταξη στην κατηγορία των ανδρών στον σύνδεσμο

http://www.viaegnatiarun.gr/ver2018_laikos-dynamikos_andres.pdf

και στην κατηγορία των γυναικών στον σύνδεσμο

http://www.viaegnatiarun.gr/ver2018_laikos-dynamikos_gynaikes.pdf

Εκτύπωση