αγώνας δρόμου στα «χνάρια» της Ιστορίας και της αρχαίας Εγνατίας Οδού


ΕΑΣ-ΑΜΘ

Για να εκτυπωθεί σωστά το πιστοποιητικό σας, επιλέξτε οριζόντιο προσανατολισμό στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή σας.

In order to print your certificate correctly, select the horizontal orientation in your printer settings.

Σελίδα 1 από 27 Αποτελέσματα 1 - 10 από 265

 Αποτελέσματα

Ονοματεπώνυμο/Name: ANAHORLI MARIA

Αριθμός/Bib: 401

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 19η

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:31:01

Ονοματεπώνυμο/Name: BABAKOVA EKATERINA

Αριθμός/Bib: 403

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 54η

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:52

Ονοματεπώνυμο/Name: BABAKOVA ELENA

Αριθμός/Bib: 402

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 42η

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:22

Ονοματεπώνυμο/Name: Bogiatzi Dafni

Αριθμός/Bib: 404

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 14η

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:29:33

Ονοματεπώνυμο/Name: LAURSEN ANNEMARIE

Αριθμός/Bib: 405

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 100η

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:52

Ονοματεπώνυμο/Name: TSIKRIKAS VASILEIOS

Αριθμός/Bib: 407

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 156ος

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:46:26

Ονοματεπώνυμο/Name: ΑΓΓΕΛΟΥΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Αριθμός/Bib: 409

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 67η

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:59

Ονοματεπώνυμο/Name: ΑΓΟΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Αριθμός/Bib: 410

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 97ος

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:20

Ονοματεπώνυμο/Name: ΑΔΑΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Αριθμός/Bib: 411

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 22η

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:31:42

Ονοματεπώνυμο/Name: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Αριθμός/Bib: 412

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 75η

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:47

Σελίδα 1 από 27 Αποτελέσματα 1 - 10 από 265