Βεβαιώνουμε ότι ο ΚΛΩΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ συμμετείχε
στον αγώνα δρόμου «VIA EGNATIA RUN 2018», μήκους 800 μ. για παιδιά, που διοργάνωσε
η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - Περιφερειακή Ενότητα Έβρου,
την Κυριακή 29 Απριλίου 2018.