αγώνας δρόμου στα «χνάρια» της Ιστορίας και της αρχαίας Εγνατίας Οδού


ΕΑΣ-ΑΜΘ

Για να εκτυπωθεί σωστά το πιστοποιητικό σας, επιλέξτε οριζόντιο προσανατολισμό στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή σας.

In order to print your certificate correctly, select the horizontal orientation in your printer settings.

Σελίδα 6 από 8 Αποτελέσματα 51 - 60 από 76

 Αποτελέσματα

Ονοματεπώνυμο/Name: ΚΑΛΕΝΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

Αριθμός/Bib: 1717

Ονοματεπώνυμο/Name: ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Αριθμός/Bib: 1759

Ονοματεπώνυμο/Name: ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Αριθμός/Bib: 1782

Ονοματεπώνυμο/Name: ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αριθμός/Bib: 1701

Ονοματεπώνυμο/Name: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ

Αριθμός/Bib: 1760

Ονοματεπώνυμο/Name: ΔΟΥΚΑΡΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ

Αριθμός/Bib: 1721

Ονοματεπώνυμο/Name: ΔΟΥΚΑΡΑ ΑΡΕΤΗ

Αριθμός/Bib: 1723

Ονοματεπώνυμο/Name: ΔΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ

Αριθμός/Bib: 1775

Ονοματεπώνυμο/Name: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

Αριθμός/Bib: 1776

Ονοματεπώνυμο/Name: ΔΗΜΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ

Αριθμός/Bib: 1735

Σελίδα 6 από 8 Αποτελέσματα 51 - 60 από 76