αγώνας δρόμου στα «χνάρια» της Ιστορίας και της αρχαίας Εγνατίας Οδού


ΕΑΣ-ΑΜΘ

Για να εκτυπωθεί σωστά το πιστοποιητικό σας, επιλέξτε οριζόντιο προσανατολισμό στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή σας.

In order to print your certificate correctly, select the horizontal orientation in your printer settings.

Σελίδα 31 από 48 Αποτελέσματα 301 - 310 από 476

 Αποτελέσματα

Ονοματεπώνυμο/Name: ΝΟΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Αριθμός/Bib: 005336

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 148η

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:50:34

Ονοματεπώνυμο/Name: ΝΤΙΛΗΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Αριθμός/Bib: 005338

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 155ος

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:33:23

Ονοματεπώνυμο/Name: ΝΤΟΛΑ ΧΑΙΔΩ

Αριθμός/Bib: 005339

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 142η

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:49:52

Ονοματεπώνυμο/Name: ΞΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αριθμός/Bib: 005655

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 210ος

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:40:05

Ονοματεπώνυμο/Name: ΟΥΛΙΑΝΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αριθμός/Bib: 005342

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 22ος

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:23:11

Ονοματεπώνυμο/Name: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Αριθμός/Bib: 005344

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 65ος

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:27:19

Ονοματεπώνυμο/Name: ΠΑΝΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ

Αριθμός/Bib: 005347

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 224ος

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:43:42

Ονοματεπώνυμο/Name: ΠΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Αριθμός/Bib: 005348

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 137ος

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:31:38

Ονοματεπώνυμο/Name: ΠΑΝΟΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Αριθμός/Bib: 005349

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 44η

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:33:26

Ονοματεπώνυμο/Name: ΠΑΝΤΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αριθμός/Bib: 005351

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 163ος

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:34:16

Σελίδα 31 από 48 Αποτελέσματα 301 - 310 από 476