αγώνας δρόμου στα «χνάρια» της Ιστορίας και της αρχαίας Εγνατίας Οδού


ΕΑΣ-ΑΜΘ

Για να εκτυπωθεί σωστά το πιστοποιητικό σας, επιλέξτε οριζόντιο προσανατολισμό στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή σας.

In order to print your certificate correctly, select the horizontal orientation in your printer settings.

Σελίδα 37 από 48 Αποτελέσματα 361 - 370 από 476

 Αποτελέσματα

Ονοματεπώνυμο/Name: ΣΑΚΑΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙ

Αριθμός/Bib: 005563

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 28η

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:31:03

Ονοματεπώνυμο/Name: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Αριθμός/Bib: 005693

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 84ος

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:28:48

Ονοματεπώνυμο/Name: ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αριθμός/Bib: 005405

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 185ος

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:36:43

Ονοματεπώνυμο/Name: ΣΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αριθμός/Bib: 005406

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 148ος

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:32:38

Ονοματεπώνυμο/Name: ΣΕΡΜΠΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αριθμός/Bib: 005409

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 235ος

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:46:24

Ονοματεπώνυμο/Name: ΣΕΦΕΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Αριθμός/Bib: 005410

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 192ος

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:37:15

Ονοματεπώνυμο/Name: ΣΙΑΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Αριθμός/Bib: 005411

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 195ος

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:37:42

Ονοματεπώνυμο/Name: ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΚΑ ΣΑΝΤΑΛ

Αριθμός/Bib: 005413

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 152η

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:51:08

Ονοματεπώνυμο/Name: ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αριθμός/Bib: 005560

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 212ος

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:40:15

Ονοματεπώνυμο/Name: ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

Αριθμός/Bib: 005561

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 211ος

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:40:15

Σελίδα 37 από 48 Αποτελέσματα 361 - 370 από 476