αγώνας δρόμου στα «χνάρια» της Ιστορίας και της αρχαίας Εγνατίας Οδού


ΕΑΣ-ΑΜΘ

Για να εκτυπωθεί σωστά το πιστοποιητικό σας, επιλέξτε οριζόντιο προσανατολισμό στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή σας.

In order to print your certificate correctly, select the horizontal orientation in your printer settings.

Σελίδα 1 από 18 Αποτελέσματα 1 - 10 από 172

 Αποτελέσματα

Ονοματεπώνυμο/Name: AMAXOPOULOS ANDREAS

Αριθμός/Bib: 1001

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 44

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:48:41

Ονοματεπώνυμο/Name: BARLAS GEORGIOS

Αριθμός/Bib: 1002

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 86

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 2:02:48

Ονοματεπώνυμο/Name: DASTERIDIS IOANNIS

Αριθμός/Bib: 1228

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 123

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 2:19:37

Ονοματεπώνυμο/Name: KOURSAKLIS STAVROS

Αριθμός/Bib: 1205

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 49

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:51:15

Ονοματεπώνυμο/Name: KYRGIALANIS DIMITRIS

Αριθμός/Bib: 1229

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 142

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 2:31:56

Ονοματεπώνυμο/Name: MARINIS PETROS

Αριθμός/Bib: 1007

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 97

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 2:09:14

Ονοματεπώνυμο/Name: PIRPERIS IOANNIS

Αριθμός/Bib: 1232

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 108

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 2:13:29

Ονοματεπώνυμο/Name: RUZIYE KABAK

Αριθμός/Bib: 1284

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 124

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 2:19:55

Ονοματεπώνυμο/Name: TSITSEKLIS PETROS

Αριθμός/Bib: 1014

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 3

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:24:29

Ονοματεπώνυμο/Name: VUNOV PETAR

Αριθμός/Bib: 1235

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 90

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 2:05:06

Σελίδα 1 από 18 Αποτελέσματα 1 - 10 από 172