αγώνας δρόμου στα «χνάρια» της Ιστορίας και της αρχαίας Εγνατίας Οδού


ΕΑΣ-ΑΜΘ

Για να εκτυπωθεί σωστά το πιστοποιητικό σας, επιλέξτε οριζόντιο προσανατολισμό στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή σας.

In order to print your certificate correctly, select the horizontal orientation in your printer settings.

Σελίδα 18 από 18 Αποτελέσματα 171 - 172 από 172

 Αποτελέσματα

Ονοματεπώνυμο/Name: ΧΑΤΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Αριθμός/Bib: 1280

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 39

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:47:41

Ονοματεπώνυμο/Name: ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αριθμός/Bib: 1203

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 47

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:50:13

Σελίδα 18 από 18 Αποτελέσματα 171 - 172 από 172