αγώνας δρόμου στα «χνάρια» της Ιστορίας και της αρχαίας Εγνατίας Οδού


ΕΑΣ-ΑΜΘ

Για να εκτυπωθεί σωστά το πιστοποιητικό σας, επιλέξτε οριζόντιο προσανατολισμό στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή σας.

In order to print your certificate correctly, select the horizontal orientation in your printer settings.

Σελίδα 7 από 18 Αποτελέσματα 61 - 70 από 172

 Αποτελέσματα

Ονοματεπώνυμο/Name: ΚΑΠΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Αριθμός/Bib: 1249

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 149

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 2:42:55

Ονοματεπώνυμο/Name: ΚΑΡΑΒΟΥΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αριθμός/Bib: 1250

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 156

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 2:51:28

Ονοματεπώνυμο/Name: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Αριθμός/Bib: 1074

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 4

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:59:16

Ονοματεπώνυμο/Name: ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Αριθμός/Bib: 1076

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 60

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:55:12

Ονοματεπώνυμο/Name: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Αριθμός/Bib: 1077

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 64

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:57:00

Ονοματεπώνυμο/Name: ΚΕΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Αριθμός/Bib: 1078

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 40

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:47:42

Ονοματεπώνυμο/Name: ΚΙΣΣΟΥΔΗΣ ΔΟΥΛΗΣ

Αριθμός/Bib: 1081

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 93

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 2:05:45

Ονοματεπώνυμο/Name: ΚΟΡΟΜΗΝΑΣ ΣΑΡΆΝΤΗΣ

Αριθμός/Bib: 1251

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 153

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 2:49:26

Ονοματεπώνυμο/Name: ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Αριθμός/Bib: 1084

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 9

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:35:24

Ονοματεπώνυμο/Name: ΚΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αριθμός/Bib: 1252

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 140

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 2:30:04

Σελίδα 7 από 18 Αποτελέσματα 61 - 70 από 172