αγώνας δρόμου στα «χνάρια» της Ιστορίας και της αρχαίας Εγνατίας Οδού


ΕΑΣ-ΑΜΘ

Για να εκτυπωθεί σωστά το πιστοποιητικό σας, επιλέξτε οριζόντιο προσανατολισμό στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή σας.

In order to print your certificate correctly, select the horizontal orientation in your printer settings.

Σελίδα 1 από 48 Αποτελέσματα 1 - 10 από 478

 Αποτελέσματα

Ονοματεπώνυμο/Name: ASLANIDOU GEORGIA

Αριθμός/Bib: 5004

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 35

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:31:36

Ονοματεπώνυμο/Name: BABACOV ELENA

Αριθμός/Bib: 5005

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 62

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:20

Ονοματεπώνυμο/Name: CHATZISTANTSIDIS ATHANASIOS

Αριθμός/Bib: 5432

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 143

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:19

Ονοματεπώνυμο/Name: CHATZISTYLIANOS GEORGIOS

Αριθμός/Bib: 5433

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 116

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:16

Ονοματεπώνυμο/Name: GIAGTZOGLOU PETROS

Αριθμός/Bib: 5436

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 118

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:21

Ονοματεπώνυμο/Name: GIOFOGLOU ILIAS

Αριθμός/Bib: 5438

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 160

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:36

Ονοματεπώνυμο/Name: GIOFOGLOU THEODORA

Αριθμός/Bib: 5437

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 95

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:32

Ονοματεπώνυμο/Name: HADAD MARIAM

Αριθμός/Bib: 5440

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 9

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:25:38

Ονοματεπώνυμο/Name: KALOUDIS PANAGIOTIS

Αριθμός/Bib: 5351

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 195

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:43

Ονοματεπώνυμο/Name: KANSIZOGLOU MARIANTHI

Αριθμός/Bib: 5352

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 79

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:39

Σελίδα 1 από 48 Αποτελέσματα 1 - 10 από 478