αγώνας δρόμου στα «χνάρια» της Ιστορίας και της αρχαίας Εγνατίας Οδού


ΕΑΣ-ΑΜΘ

Για να εκτυπωθεί σωστά το πιστοποιητικό σας, επιλέξτε οριζόντιο προσανατολισμό στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή σας.

In order to print your certificate correctly, select the horizontal orientation in your printer settings.

Σελίδα 39 από 48 Αποτελέσματα 381 - 390 από 478

 Αποτελέσματα

Ονοματεπώνυμο/Name: ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Αριθμός/Bib: 5285

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 16

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:21:13

Ονοματεπώνυμο/Name: ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αριθμός/Bib: 5641

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 227

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:56

Ονοματεπώνυμο/Name: ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Αριθμός/Bib: 5642

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 166

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:35

Ονοματεπώνυμο/Name: ΣΕΒΔΥΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ

Αριθμός/Bib: 5643

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 161

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:44

Ονοματεπώνυμο/Name: ΣΕΒΔΥΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

Αριθμός/Bib: 5644

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 53

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:45

Ονοματεπώνυμο/Name: ΣΕΦΕΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Αριθμός/Bib: 5287

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 258

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:43

Ονοματεπώνυμο/Name: ΣΕΦΕΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

Αριθμός/Bib: 5411

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 259

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:43

Ονοματεπώνυμο/Name: ΣΕΦΕΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Αριθμός/Bib: 5412

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 178

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:43

Ονοματεπώνυμο/Name: ΣΙΑΡΒΑΡΛΗ ΙΩΑΝΝΑ

Αριθμός/Bib: 5413

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 87

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:37:30

Ονοματεπώνυμο/Name: ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ

Αριθμός/Bib: 5763

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 68

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:43

Σελίδα 39 από 48 Αποτελέσματα 381 - 390 από 478