αγώνας δρόμου στα «χνάρια» της Ιστορίας και της αρχαίας Εγνατίας Οδού


ΕΑΣ-ΑΜΘ

Για να εκτυπωθεί σωστά το πιστοποιητικό σας, επιλέξτε οριζόντιο προσανατολισμό στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή σας.

In order to print your certificate correctly, select the horizontal orientation in your printer settings.

Σελίδα 44 από 48 Αποτελέσματα 431 - 440 από 478

 Αποτελέσματα

Ονοματεπώνυμο/Name: ΤΣΑΚΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Αριθμός/Bib: 5707

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 281

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:42:08

Ονοματεπώνυμο/Name: ΤΣΑΚΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αριθμός/Bib: 5708

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 280

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:41:55

Ονοματεπώνυμο/Name: ΤΣΑΠΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

Αριθμός/Bib: 5320

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 103

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:39:44

Ονοματεπώνυμο/Name: ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ

Αριθμός/Bib: 5322

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 51

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:36

Ονοματεπώνυμο/Name: ΤΣΕΓΚΟΥ ΣΤΕΛΑ

Αριθμός/Bib: 5323

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 2

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:22:32

Ονοματεπώνυμο/Name: ΤΣΕΛΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Αριθμός/Bib: 5673

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 76

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:35

Ονοματεπώνυμο/Name: ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αριθμός/Bib: 5325

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 270

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:52:13

Ονοματεπώνυμο/Name: ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

Αριθμός/Bib: 5732

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 279

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:40:46

Ονοματεπώνυμο/Name: ΤΣΙΟΔΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Αριθμός/Bib: 5785

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 87

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:28:44

Ονοματεπώνυμο/Name: ΤΣΙΤΜΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

Αριθμός/Bib: 5328

Κατάταξη (Φύλου)/Rank (Gender): 172

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:15

Σελίδα 44 από 48 Αποτελέσματα 431 - 440 από 478